Site İçi Arama

KENT DİNDARLIĞI

İslamiyet hoşgörü ve iyilik telkin ederken, Şeyh Galib’den Taliban’a nasıl geldi? Kaybedilen bu düzlemin sebepleri tam olarak neler? Dindarlık kır ile kent arasında ne gibi değişikliklere uğradı? Halen uğramaya devam ediyor mu? Çağın gerektirdiği gibi bir Müslümanlık yaşamak mümkün mü? Değilse, neden mümkün değil? Bu ve bunun gibi mühim sorulara yanıt arıyor Mehmet Altan. Güncelliğini uzun zaman koruyacağa benziyor dindarlığın boyutları da...Devamı...


 

Akademik Yazılar > BİNDE ÜDž

BİNDE ÜÇ…

1993 yılı da geliverdi. İki bin yılına bir adım daha yaklaştık.

"İkibin yılı" insanlık aleminin fantezilerini kışkırtan bir masal dünyasının prensine dö­nüştü.

Bugünden İkibine sihirli değneklerin her­şeyi olduğundan çok daha farklı ve değişik bir şekle sokacağına inanıyoruz. Ya da inan­mak istiyoruz.

Beiki bu yüzden tüm açık oturumların ve panellerin baş konuğu, "ikibin yılı".

Henkel Dergisi'nin geçen ayki oturumun­da da, "İkibin yılı" salonda bütün haşmetiy­le gizlenmiş, bizi izliyordu.

Konuşmacılar da, ona yaranmaya çalış­maktaydı. Ona kendimizi beğendirmeye gay­ret edip, durdular.

* * *

Herkes, özellikle de konuk "genç liderler" projelerini anlatırken, benim aklım, geçtiği­miz Eylül'de Devlet İstatistik Enstitüsü tara­fından açıklanan bir dizi rakamda takılı kaldı.

DiE'nin haber bülteni, Türkiye'nin "araş­tırma ve geliştirme harcamalarından" sözediyordu.

Bir çocuk için protein ve vitamin neyse, bir ülke için de "araştırma ve geliştirme harcamaları" o...

Gerekli hassasiyeti göstermediğin vakit, cı­lız ve kavruk kalıyorsun.

Ne yazık ki, biz de bu özenden uzağız. Hem de çok uzağız.

* * *

1990 yılında Türkiye' de araştırma ve geliştirme harcamalarının gayri safi yurt içi hası­la içindeki payı binde 3.3 olmuş.

Yani, toplumsal gelirimizin sadece binde üçünü, kendimizi geliştirecek harcamalar için kullanmışız.

Kısaca araştırmayı da, geliştirmeyi de boş­ vermişiz.

O nedenle de, OECD ülkeleri içinde "kişi başına" bir hesap yapıldığında sonuncuyuz.

Bunu "kişi başına" değil de, gayri safi yurt içi hasılaya oranla "araştırma ve geliştirme harcama" oranı olarak yapınca da, sonuncu­yuz.

Yani, 24 OECD ülkesi içinde, yerimiz sağlam.

Kendi gelişimlerinin tavanını sürekli yüksel­ten ülkeler arasında Japonya, Almanya, ABD, Fransa, Hollanda, İsveç ve İngiltere geliyor.

Bu ülkeler, kendi gelirlerinin yüzde 2'sinden fazlasını toplumsal teknolojik kapa­sitelerini artırmak için harcıyor.

Japonya'nın gayri safi milli hasıla boyutla­rını düşünürsek, bunun yüzde 2'sinden faz­lasının ne olduğu daha da berraklaşır.

* * *

Bir de, OECD ülkeleri içinde, bu harcamaların GSYİH içinde ki payının yüzde 1 'den az olduğu ülkeler var.

Bunlar bizle beraber, "ikinci küme"de yer alıyor.

Yunanistan, İrlanda, İspanya, Yeni Zelanda ve eski Yugoslavya bunlar arasında.

Ancak biz bunların sonuncusuyuz. Herbirinden daha az harcama yapmakta­yız.

* * *

Üstelik sadece harcamalarda sonuncu değiliz, "iktisaden faal nüfusa düşen araştırmacı" sayısında da nal toplamaktayız.

İktisaden faal bin kişiye düşen AR-GE Per­soneli Türkiye'de 0.72...

OECD ortalamasında ise bu oran 2.4  ila 14.2 arasında değişiyor.

İktisaden faal bin kişiye düşen araştırma­cı sayısı Türkiye'de 0.54...

OECD ortalamasında bu oran 1.4 ila 8.9 arasında değişmekte...

* * *

İkibinli yıllarda Türkiye ne olur?

Ne olacağı hakkında uzun lafa ya da fan­tezilere gerek yok.

Bu konuda öngörü yapmak isteyen herke­se, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün, TÜBİTAK ile ortaklaşa yaptıkları "Bilim, Teknoloji ve AR-GE istatistiklerine" bakmayı öneririz.

Hatta sadece, 15 Eylül 1992 tarihli DİE Ha­ber Bülteni'ne göz atmak bile yeterli…

Rakamları inceleyince İkibinli yıllara yönelik hayaller de donuyor.

Çünkü, daha evvel belirttiğimiz gibi...

Bir çocuk için protein ve vitamin neyse, bir ülke için de "araştırma ve geliştirme harcamaları" o....

 

Türk Henkel Dergisi, Ocak 1993

Konu ile ilgili sayfalar...
SERBEST PİYASA KENDİNİ SİYASETÇİLERE DAYATIYOR…...
TARIM POLİTİKALARINDA DEVRİM...
YENİ DÜNYA DÜZENİ ...
TÜRKİYE’ DE KAYNAK DENİZİ KURUDU...
YENİ DÜNYA DÜZENİ...
EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA...
BİLGİ TOPLUMU, TÜRKİYE VE YENİ PROJELER...
BİR YOL AYRIMI: PETROL YA DA ATOM…...
Bütün başlıklar için tıklayınız

E-posta : info@mehmetaltan.com

VB#Turk Yazılım ve Bilgisayar desteği ile sizlere ulaşmaktadır.