Site İçi Arama

KENT DİNDARLIĞI

İslamiyet hoşgörü ve iyilik telkin ederken, Şeyh Galib’den Taliban’a nasıl geldi? Kaybedilen bu düzlemin sebepleri tam olarak neler? Dindarlık kır ile kent arasında ne gibi değişikliklere uğradı? Halen uğramaya devam ediyor mu? Çağın gerektirdiği gibi bir Müslümanlık yaşamak mümkün mü? Değilse, neden mümkün değil? Bu ve bunun gibi mühim sorulara yanıt arıyor Mehmet Altan. Güncelliğini uzun zaman koruyacağa benziyor dindarlığın boyutları da...Devamı...


 

Süreli Yayınlar

 Prizma Yazıları Star Pazar Yazıları - Kanatlı Karınca
 Infomag Yazıları Bloomberg Businessweek Yazıları
 Sabah Gazetesi Yazıları Sabah Gazetesi-Pazar Yazıları
 Mehmet Altan-Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu  Türkiye'de İktidar Dergisi
 gazete360 Yazıları Özgür Düşünce Yazıları

 Süreli Yayınlar > Özgür Düşünce Yazıları > Siyasal sahtekârlığın 33. kuralı…

Siyasal sahtekârlığın 33. kuralı…

Bir yandan havaalanındaki sarsıcı vahşet saldırısını, diğer yandan bayram koşuşturmasını bir arada yaşadık. Bayram da pek sakin geçmedi.
Üç gündür aldığım notlar ve dünkü gazeteler de bunun somut kanıtı…
AKP'nin Suriyeliler üzerinden Türkiye'yi iyice Sünnileştirerek faşistleştirme hesaplarından tutun da çok şaibeli bir şekilde düşen ve günahsız onca insanımızın yitip gitmesine neden olan askeri helikoptere kadar fırtınalı bir gündem var ama ben gene de geçen haftaki bir konuya geri dönmek istiyorum… 
Geçen hafta Brüksel'de, AB ile demokrasiyi tümüyle yok etmekle meşgul olan siyasal İslamcı AKP iktidarı arasında yeni bir fasıl daha açıldı. 
Ama kimse aldırmadı. 
* * * 
Bu faslın açılmasıyla ilgili bir yerlerde minik bir habere rastladım: 
“Brüksel'de bugün gerçekleştirilen Hükümetlerarası Katılım Konferansı toplantısında 33 numaralı Mali ve Bütçesel Hükümler faslı müzakerelere açıldı. 
Bu, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde 6,5 ay sonra açılan ilk fasıl oldu.*** 
Brüksel'deki AB Konseyi'nde gerçekleştirilen Hükümetlerarası Katılım Konferansına, Türkiye adına Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal katıldı. 
Avrupa Birliği adına ise dönem başkanlığını yürüten Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Bert Koenders ve AB Komisyonu'nun genişleme müzakereleri ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Johannes Hahn katıldı.” 
Ancak haberde garip bir şekilde AB ile müzakere sürecindeki bu 33. faslın ne olduğuna dair tek satır bile yoktu. 
* * * 
AB Bakanlığı'nın web sitesinde bu açılan yeni fasıl ile ilgili şunlar yazıyor: 
“Fasıl 33- Mali ve Bütçesel Hükümler:
Faslın Kapsamı: 
Bu alandaki müktesebat, üyelikle birlikte AB bütçesine sağlanacak fonlar için gerekli mali kaynaklara (öz kaynaklar) ilişkin kuralları kapsamaktadır. Söz konusu öz kaynaklar; gümrük vergileri, tarımsal vergiler ve şeker vergilerinden elde edilen geleneksel öz kaynaklardan oluşan üye devlet katkıları, üye devletlerin KDV gelirlerine dayanan bir kaynak ve üye devletlerin gayrisafi milli hasılalarının büyüklüğüne (GSMH) bağlı olarak değişen bir kaynaktan oluşmaktadır. Üye devletler, yeterli koordinasyonun sağlanması, öz kaynaklara ilişkin katkıların doğru hesaplanması, tahsilatı, ödenmesi ve denetiminin temini ile öz kaynaklara ilişkin kurallara uyum amacıyla AB'ye raporlamanın yapılabilmesi için gerekli idari kapasiteyi oluşturmalıdır. Bu alandaki müktesebat üyelikle birlikte doğrudan uygulanmaya başlamakta olup, söz konusu müktesebatın ulusal mevzuatımıza aktarılması gerekmemektedir. 
…26 Haziran 2007 tarihindeki AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Fransa, tam üyelikle doğrudan bağlantılı olduğu gerekçesi ile bu faslın müzakerelerini durdurmuştur. 
18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Zirvesinde ise faslın Hollanda Dönem Başkanlığında müzakerelere açılması kararlaştırılmıştır.” 
* * * 
İşin Türkçesi, 33. fasıl tam üye olduktan sonra anlamı olan bir fasıl… 
Hem bu faslı açıp top döndürerek hâlâ ilişki varmış gibi bir illüzyon yaratan AB, hem de siyasal İslamcı AKP göz boyuyor… 
Utanmadan… 
* * *
Siyasal İslamcı tek adam faşizmi için kendini imha eden AKP ile AB arasında yeni bir fasıl açılmadı, siyasal ahlaksızlığın 33. kuralı eğlencelik anlamına ortaya sürüldü.
08.07.2016 

Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.

E-posta : info@mehmetaltan.com

VB#Turk Yazılım ve Bilgisayar desteği ile sizlere ulaşmaktadır.